Een opengewerkte gevelbekledingsvoeg bedekken

U kunt een afdeklat kiezen als alternatief voor het geprofileerde verbindingsaccessoire. Die afdeklat kan worden gebruikt om de uitzettingsspeling tussen twee verbindingsplanken af te dekken. Ze wordt eenvoudig met clips op de planken vastgezet. Voor de plaatsing van dit accessoire moet u wel twee keer zoveel draagklampen monteren.

NB: Alle aluminium profielen van het gevelbekledingsgamma van Silvadec® werden ontworpen om samen met het opengewerkte profiel van Silvadec te worden gemonteerd.
De garantie vervalt als die profielen in combinatie met een ander product werden gemonteerd.

Meer daarover vindt u in PU29