Plaatsing bodemplaat.

Als u zich wegens de configuratie van het terrein verplicht ziet om de eerste plank van uw claustra’s (in beton gegoten palen) gedeeltelijk moet ingraven, moet u in plaats van die eerste plank de bodemplaat inschuiven.
Houd bij de berekening van de stapelhoogte rekening met de hoogte van de bodemplaat boven de grond.

Zodra het beton verhard is, kunt u de bodemplaat in de groef van de paal schuiven en ze op de betonsokkel laten rusten.

Schuif vervolgens gewoon de eerste plank van houtcomposiet in de groef van de paal, zodat ze tot op de bodemplaat schuift.

U kunt indien gewenst meerdere bodemplaten boven elkaar plaatsen. Een bodemplaat kan eventueel gelijk welke plank op de hoogte van de claustra vervangen.

  • Zie in dit verband PU11