ISO 50001

Silvadec behaalde in 2022 het ISO 50001 energiecertificaat dankzij de uitvoering van concrete acties om ons energieverbruik en bijgevolg onze koolstofvoetafdruk te verminderen.

Silvadec is een vrijwillig proces gestart om zijn inspanningen om zijn energieverbruik te verminderen te certificeren. Het is een uitdaging voor onze KMO om gecontroleerd te worden door een derde partij, in dit geval de firma LRQA.

Deze erkenning verplicht Silvadec ook tot de ontwikkeling van zijn energiebeheersysteem.

Deze erkenning verbindt Silvadec ook op lange termijn, aangezien de certificerende instelling ons niet zal ophouden ons aan te moedigen om onze verbeteringsinspanningen naar energiezuinigheid voort te zetten.

View pdf

#certificering