Een uitspringend hoekprofiel voor een opengewerkte gevelbekleding plaatsen

Met dit accessoire kunt u een inspringende OF een uitspringende hoek maken. Dit accessoire is vooral bedoeld om de uitzettingsspelingen in de lengterichting van de profielen te bedekken.
Voordat u een hoek plaatst, is het belangrijk om dubbel zoveel draagklampen op elk van de twee naburige muren te voorzien.

NB: Alle aluminium profielen van het gevelbekledingsgamma van Silvadec® werden ontworpen om samen met het opengewerkte profiel van Silvadec te worden gemonteerd.
De garantie vervalt als die profielen in combinatie met een ander product werden gemonteerd.

Meer daarover vindt u in PU29