De vloerbalken plaatsen

De vloerbalken moeten - ongeacht hun type - op regelmatige onderlinge afstanden worden geplaatst, waarbij de volgende maximale afstanden worden gerespecteerd:

  • Hoek tussen de vloerbalken en de planken: 90 | 45 | 30
  • Maximale hart-op-hartafstand: 40 cm | 20 cm | 10 cm

De vloerbalken van composiet van Silvadec® worden zwevend geplaatst: ze zullen daarna worden gestabiliseerd door het gewicht van de planken en door de bevestigingsclips.
Ze mogen niet in beton worden vastgegoten of verzonken en ook niet op meer dan één punt in de bodem worden vastgezet of aan elkaar vastgezet of aan elkaar gelijmd.

Voor verbindingen moet u zeker een onderlinge afstand van 10 mm respecteren of moet u ze indien mogelijk verschoven van elkaar (en zeker niet in elkaars verlengde) plaatsen.
U moet zeker een afstand van 15 mm respecteren ten opzichte van een muur of een eventueel obstakel, zodat water kan worden afgevoerd en uitzetting mogelijk is.

Om hoogteverschillen van maximaal 5 mm op te vangen, moet u verplicht gebruikmaken van stijve afstandsblokjes die hiervoor in de handel verkrijgbaar zijn. Schuif ze maximaal om de 30 cm onder de vloerbalken van houtcomposiet van Silvadec®, die geen structurele elementen zijn.

Het is ook ten zeerste aangeraden om de vloerbalken in de richting van de helling van de ondergrond te plaatsen, zodat het water gemakkelijker kan worden afgevoerd.

Het is verboden om een roosterwerk, een vilt of een geotextiel boven de vloerbalken te leggen, zodat de verluchting en de afvoer van water tussen de terrasplanken niet worden gehinderd.
We adviseren u om de vloerbalken tot voorbij de boorden van het terras te laten lopen en ze pas na afloop van de terrassen op maat te zagen.

Bij inrichtingen voor toegangen voor voetgangers (paden, loopbruggen enz.) is het belangrijk om te weten dat de terrasplanken loodrecht op de looprichting moeten worden geplaatst - en dan vooral in de openbare ruimten.

Zie in dit verband PU7