Slipvastheidstest voeten met schoenen - Atmosphere plank

Het toegepaste coëxtrusieprocedé bezorgt onze Atmosphere plank uitzonderlijke technische kwaliteiten en dan meer bepaald een sterke antislipbescherming.

De indeling wordt vastgelegd volgens de Duitse norm DIN 51130 (voeten met schoenen) of de gelijkwaardige Franse norm : NF P 05-011.
Onze Atmosphere plank beantwoordt aan de eisen van indeling R 12 in de lengterichting van de plank en R 13 in de dwarsrichting.

Bekijk het testcertificaat.

Bekijk het pdf-bestand